علی دهانی

توسعه دهنده وب

من توسعه دهنده وب هستم با بیش از 6 سال سابقه، علاقه من بیشتر برنامه نویسی است و سعی می کنم حداقل در زمینه تخصصی خود به روز باشم، در زندگی و کار یک سری قوانین برای خودم دارم که همیشه سعی می کنم آنها را رعایت کنم.

مهارت

  • HTML
  • CSS (SASS, Bootstrap Framework)
  • JavaScript (JQuery)
  • PHP (WordPress)
  • SQL
  • Debugging in WordPress